Rozhledna Vartovna 651m.n.m. 10.9.2016

Pěkný rozhled na všechny strany.

IMG_2229.jpg
IMG_2230.jpg
IMG_2231.jpg
IMG_2232.jpg
IMG_2233.jpg
IMG_2234.jpg
IMG_2237.jpg
IMG_2240.jpg
IMG_2241.jpg
IMG_2242.jpg